Werkwijze

De therapie start tijdens de eerste ontmoeting altijd met een intakegesprek om zowel voor de klant als voor de therapeut te kijken of er een samenwerking kan plaatsvinden. Voor een goed resultaat van de therapie moet de verhouding goed zijn zodat de klant zijn/haar helen kan bevorderen. Aan het einde van het gesprek wordt een behandelplan opgesteld waarin de therapeut aangeeft hoe de behandeling er uit kan gaan zien. Het aantal sessies wordt weergegeven en er zullen evaluatie momenten zijn waar we bespreken of de behandeling naar wens gaat.

Als therapeut behandel ik niet de klacht maar de oorzaak van de klacht. De klant krijgt uitleg over de werkwijze van de therapeut. In de therapie wordt gebruik gemaakt van de methodieken van de hulpverlener. Therapie biedt de gelegenheid om ervaringen te verwerken en tot nieuwe inzichten te komen. Je wordt mentaal sterker en kan weer verder groeien. Om zich te kunnen ontwikkelen moet je je veilig en geaccepteerd voelen. De vertrouwensrelatie tussen de jou en de therapeut vormt de basis van de therapie. De therapie gaat uit van de overtuiging dat ieder mens de kracht in zich heeft om verder te groeien in zijn ontwikkeling. De therapeut helpt jou hierbij door af te stemmen en aan te sluiten bij jouw hulpvraag, ondersteuning te bieden en woorden te geven aan gebeurtenissen en gevoelens.

Bij sessies met minderjarige zal er in het belang van de therapie tevens oudergesprekken plaatsvinden en indien gewenst gesprekken met betrokken leerkracht en eventuele andere behandelaars. 

 

Tijdstip en verloop:

 -        De sessie vindt plaats op een afgesproken datum en tijd. 

-         Samen met klant wordt de plaats waar de therapie plaatsvind afgestemd.

-         Een intake zal maximaal 60 minuten duren

-         Een coaching gesprek zal maximaal 60 minuten duren

-         Als er snel duidelijk is waar de klachten vandaan komen, kan er een verkorte intake met meteen een EMDR sessie plaatsvinden op de eerste afspraak.

-        Omdat er van te voren niet goed ingeschat kan worden hoelang een EMDR sessie   duurt, zal er voor de EMDR sessie altijd 90 minuten ingepland worden.

-        EMDR sessies vinden 1 keer per 2 weken plaats.

Bij minderjarige kinderen word de intake altijd met ouders gedaan en zullen er oudergesprekken gepland worden in overleg met elkaar. 

Voor kosten en vergoedingen, klik hier: Tarieven en vergoedingen


Opbellen
E-mail