Heeft u een vraag of een klacht over uw therapeut?

Gesprek met therapeut

Bespreek eerst uw vraag of klacht met uw therapeut. Mogelijk weet hij/zij niet dat u ontevreden bent. In de meeste gevallen is een gesprek voldoende en komt u er samen uit.

Klachtregeling volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Als dat niet lukt, of u kunt uw klacht niet bespreekbaar maken, dan kunt u bij uw therapeut informeren hoe hij/zij de klachtbehandeling heeft geregeld conform de wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Volgens deze wet dient de therapeut voor de cliënt duidelijk te maken hoe deze een klacht in kan dienen en bij wie. De cliënt dient dit ook te kunnen vinden op de website van de therapeut en via een verwijzing in de behandelovereenkomst.

Lukt het niet met behulp van een klachtenfunctionaris tot een oplossing te komen dan heeft de cliënt het recht om de klacht als geschil voor te leggen aan een erkende Geschilleninstantie. In de klachtenregeling dient aangegeven te worden bij welke geschilleninstantie de cliënt terecht kan. de cliënt heeft ook de mogelijkheid een klacht rechtstreeks aan de geschilleninstantie voor te leggen als hij/zij van mening is dat in de gegeven omstandigheden geen goede communicatie meer mogelijk is.

Doel van het klachtrecht is het wegnemen van onvrede bij de cliënt en het herstel van zijn relatie met de therapeut. Vaak is er iets misgegaan in de communicatie of is de bejegening niet helemaal goed gelopen. 

Aan de behandeling van de klacht door een klachtenfunctionaris zijn voor de cliënt geen kosten verbonden.

Raadpleeg voor informatie de website van uw therapeut of het profiel van uw therapeut op deze site.

Tuchtrecht NAP

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de Stichting Tuchtrechtspraak van de NAP. Dit is een onafhankelijke stichting die het tuchtrecht van de NAP uitvoert. Alle beroepsverenigingen die lid zijn van de NAP en de leden van deze beroepsverenigingen die een NAP-registratie hebben, zijn aangesloten bij deze stichting. Doel van het Tuchtrecht is het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de therapeuten. Het Tuchtrechtcollege gaat na of de therapeut in overeenstemming met de voor zijn beroepsgroep geldende normen heeft gehandeld. Deze normen liggen vast in de wet, in de beroepscode en de regels van de beroepsvereniging waarbij de therapeut is aangesloten.

Aan de behandeling van de klacht bij het Tuchtcollege zijn kosten verbonden. U kunt daarbij onder andere denken aan getuigen en deskundigen die worden opgeroepen. Deze krijgen hiervoor een vergoeding.

Meer informatie over de Stichting Tuchtrechtspraak NAP vindt u op de website van de stichting.

Andere klaagmogelijkheden

Daarnaast zijn er nog andere instanties waar u terecht kunt met uw klacht. Zo kunt u een schadevergoeding eisen via de civiele rechter of bij de politie aangifte doen als u denkt dat er een strafbaar feit is gepleegd.

contactgegevens:

Stichting Tuchtrechtspraak NAP
Geertestraat 2B
3511 XE  Utrecht
030 - 273 3834
tuchtrecht@nap-psychotherapie.nl
 

Heeft u een klacht over de NAP? Wilt u bezwaar maken?

Als u als therapeut een klacht heeft over de NAP, richt u zich tot de Commissie van Bezwaar, p/a het kantoor van de NAP. Bezwaar tegen bestuursbesluiten (b.v. de afwijzing op een vrijstellingsverzoek of registratie) is alleen mogelijk binnen drie maanden na dagtekening van het besluit.

Als u bezwaar maakt tegen een bestuursbesluit, dient u schriftelijk en uitgebreid te motiveren waarom u meent dat het besluit ten onrechte is genomen, en dient u ten behoeve van de leden van de Commissie van Bezwaar, de relevante onderliggende documenten mee te sturen op basis waarvan de commissie uw bezwaar kan beoordelen op gegrondheid (is het bezwaar dus ontvankelijk) en ook inhoudelijk met u meedenken of het besluit ten onrechte in uw nadeel is genomen. Zij toetst die aan de hand van de binnen de NAP op het moment van het genomen besluit geldende regelgeving.

Commissie van Bezwaar NAP
p/a Geertestraat
2B2511 XE  Utrecht

Je bent als ZZP’er, die onder de Wkkgz valt, verplicht om zich bij één van de erkende geschilleninstanties aan te sluiten. De geschilleninstantie doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen tot maximaal € 25.000,-. 

Via SoloPartners.nl ben ik aangesloten op een klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie van klachtenregeling.nl. Hierdoor kunnen we garanderen dat deze onafhankelijk is en voldoet aan de WKKGZ.

https://www.solopartners.nl/klachtenregeling-zzp-zorg/?gclid=Cj0KCQiAwP3yBRCkARIsAABGiPqMl3vdl8EOeRgayt4-NPsd843a_a6-3SYXKnlqHSdwsxn8UrhYlgEaApgIEALw_wcB

klachtenregeling_klachtencommissie.pdf

Solopartners%20Certificaat%20Wkkgz.pdf

Opbellen
E-mail